戞67夞丂慡擔杮妛惗屄恖慖庤尃戝夛

彈巕僄儁

暯惉29擭丂11寧15擔

嬵戲僆儕儞僺僢僋岞墍壆撪嫞媄応

 

 

      踢百, 1夞愴

 

踢百斣崋1

V/M 巜悢 TD
楅栘丂枹嵷幚 棫柦   3 3 V 2 1/4 -6 13
戝栘丂惏崄 嫗戝 V   V 4 2 2/4 -1 16
彫揷丂傒偼傞 拞嫗 V 4   0 4 1/4 -5 13
攏応丂惏嵷 擔戝 4 V V   V 3/4 7 19
愳搰丂愮擳 愱戝 V V V 3   3/4 5 18

 

踢百斣崋2

V/M 巜悢 TD
媑懞丂旤曚 摨戝   V V V 4 V 4/5 9 24
搰揷丂弚婓 搶彈 3   V 3 V 2 2/5 -1 18
壃尨丂岾撨 愱戝 3 3   V V V 3/5 4 21
慜揷丂愮恞 嫗戝 0 V 2   0 3 1/5 -11 10
彫愳丂愮恞 擔彈 V 1 4 V3   V 3/5 1 18
崟恵丂桟旤 妛廗 4 V 1 V 3   2/5 -2 18

 

踢百斣崋3

V/M 巜悢 TD
孠柤丂抦壜巕 搶彈   V V4 3 V 3/4 4 17
惣媣曐丂壞幚 宑戝 2   V V3 3 2/4 -3 13
塱搱丂搷柤 挬擔 3 4   V4 3 1/4 -3 14
怴堜丂傂傛傝 朄戝 V 2 3   V 2/4 3 15
嶳拞丂巙麕棦 棫柦 3 V V 2   2/4 -1 15

 

踢百斣崋4

V/M 巜悢 TD
悈栰丂壚壒 搶彈   1 3 V 4 V3 2/5 -4 16
懞忋丂撧捗婓 娭妛 V   V 3 4 V 3/5 8 22
嶳揷丂悙庽 愱戝 V4 4   V V V 4/5 9 23
拞懞丂梱崄 搶擾 4 V4 1   V 4 2/5 -3 18
抮揷丂錆桟 擔懱 V V 4 3   V 3/5 0 22
戝郪丂壚宐 惵嶳 2 0 1 V 4   1/5 -10 12

 

踢百斣崋5

V/M 巜悢 TD
榚丂惉幚 宑戝   2 2 V V V4 3/5 0 18
惎丂弮楁 柧戝 V   V3 4 V 1 3/5 1 18
嬵応丂傒側傒 憗戝 V 1   V V4 V4 4/5 8 19
彫懞丂嵤壴 嫗戝 1 V 0   0 1 1/5 -17 7
嵅摗丂嵤巕 妛廗 4 4 3 V   V 2/5 4 21
娾摨丂傂傑傢傝 娭妛 3 V 3 V 3   2/5 4 19

 

踢百斣崋6

V/M 巜悢 TD
壛摗丂憗奊 棫柦   V V 3 4 V 3/5 6 22
揷拞丂幍奀 惵嶳 2   2 3 3 V 1/5 -8 15
嶰妏丂棟宐 娭妛 2 V   V V V 4/5 8 22
敀愇丂奊棦 擔戝 V V 1   4 V 3/5 2 20
擻惃丂梩寧 愱戝 V V4 4 V   V 4/5 6 23
怷杮丂嵷寧 柧戝 2 4 2 2 1   0/5 -14 11

 

踢百斣崋7

V/M 巜悢 TD
嶁応丂桳壺 柧戝   3 3 4 4 3 0/5 -8 17
崅捤丂桰婓巕 妛廗 V   V V V V 5/5 8 25
抾拞丂抰梩 擔彈 V 4   4 3 3 1/5 -4 19
埨揷丂壴昪 棫柦 V 3 V   2 1 2/5 -5 16
戝杒丂枹棃 娭妛 V 4 V V3   0 3/5 -2 17
崅嫶丂埳悂 拞嫗 V 3 V V V   4/5 11 23

 

踢百斣崋8

V/M 巜悢 TD
懞忋丂壞婓 憗戝   1 1 V3 2 V 2/5 -3 12
慜揷丂桭嵷 朄戝 V   V V4 V3 V 5/5 12 22
嶳岥丂旤棦 擔懱 V2 0   V V 1 3/5 -6 13
揷懞丂壚撧曚 娭妛 2 3 4   1 3 0/5 -8 13
搊嶁丂棞擳 擔戝 V3 2 4 V   3 2/5 1 17
嫶杮丂憗婱 搶擾 3 4 V V4 V   3/5 4 21

 

踢百斣崋9

V/M 巜悢 TD
嬓壓丂壜楡 擔彈   4 V V 1 4 2/5 -3 19
彫揷丂偟傎傝 挬擔 V   V 4 4 V 3/5 5 23
嶳揷丂棦撧 摨戝 3 0   2 1 3 0/5 -16 9
媑徏丂椩壥 擔戝 4 V V   4 V 3/5 3 23
懞忋丂媣旤 朄戝 V V V V   V 5/5 12 25
怓杸丂旤挬 娭妛 V 4 V 4 3   2/5 -1 21

 

踢百斣崋10

V/M 巜悢 TD
慮崻丂堦梩 愱戝   4 V4 V 3 3 2/5 -2 19
屆枔丂挭棦 柧戝 V   4 V V V 4/5 7 24
抾拞丂梍婬 擔彈 3 V   0 1 4 1/5 -10 13
郪塝丂旤嬭 憗戝 3 4 V   1 V 2/5 0 18
壛摗丂桳榒崄 拞嫗 V 0 V V   V 4/5 7 20
嶳揷丂梱崄 嫗戝 V 4 V 3 3   2/5 -2 20

 

踢百斣崋11

V/M 巜悢 TD
慜丂鈾巕 妛廗   0 2 3 3 V3 1/5 -11 11
嵥摗丂曕柌 憗戝 V   3 V V V 4/5 9 23
孠揷丂惏崄 娭妛 V V   V V V 5/5 15 25
揷拞丂偁傗 挬擔 V 2 2   4 V 2/5 -4 18
晉塱丂宐旤 朄戝 V 4 1 V   4 2/5 -3 19
徏嶳丂埡崄 擔懱 2 3 2 4 V   1/5 -6 16

 

Document Engarde - 2017/11/16 19:18:33